UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

NZa: ‘CAK boekt te weinig vooruitgang en soms is er sprake van achteruitgang’

Sinds 2019 zet uitvoeringsorganisatie CAK stappen in het verbeteren van de interne organisatie. Toch is in 2020 te weinig vooruitgang geboekt. Op onderdelen is zelfs sprake van achteruitgang, constateert de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Hierdoor staat de dienstverlening aan burgers onder druk. Ook kampt het CAK nog te veel met incidenten en (nieuwe) issuedossiers. De NZa hamert erop dat de uitvoeringsinstantie vooruitgang blijft boeken met het structureel oplossen van deze verbeterpunten. Dit meldt de Nederlandse Zorgautoriteit. 


  » Volledige artikel

meer nieuws