UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Welkom op de portal voor het Ziekenhuismanagement

Deze website wordt in zeer nauw overleg met een aantal van de ziekenhuisdirecteuren, ziekenhuismanagers, inkopers en ziekenhuisbestuursleden van de ziekenhuizen die nederland rijk is.

Deze website is letterlijk gemaakt door en voor de ziekenhuismanagers, en maakt het makkelijk om voor de ziekenhuis manager, ziekenhuis inkopers of ziekenhuis directeuren van ziekenhuizen op een snelle en overzichtelijke manier interessante artikelen over het ziekenhuismanagement te vinden. Op deze site zijn de interessantste websites, ziekenhuisnieuws en medischnieuws uit de medische sector te vinden, welke zijn opgegeven door het ziekenhuismanagement, ziekenhuisdirecteuren of de ziekenhuis inkopers uit de ziekenhuis sector zelf, kortom door de meest beslissings bevoegde personen uit de ziekenhuis branche.

Verder vinden de ziekenhuisdirecteuren, de ziekenhuisdirectie en het ziekenhuismanagement het belangrijk om snel de meest vertrouwde ziekenhuis toeleveranciers uit de medische sector te vinden. Zeker als het gaat om voor het ziekenhuismanagement, ziekenhuisbestuur of de ziekenhuisinkopers deze vinden hier een overzicht van de voor hun zo vertouwde medische toeleveranciers voor bijvoorbeeld operatiekamer inrichtingen, medische apparatuur, ziekenhuis vloeren enz kortom de meest vertrouwde medische toeleveranciers, maar vooral veel nieuws, heel veel ziekenhuis en medischnieuws uit de medische sector.meer nieuws

PublicatiesNieuws

 • ACM: vvt mag wijken verdelen voor optimale zorg

  De ACM zit passende zorg niet in de wet. Dat is de oproep van hoogleraar Marco Varkevisser en Bart Broers, ACM-directeur zorg, tijdens het Zorgvisie-seminar Samenwerken of concurreren. Zorgbestuurders zien volgens hen te veel beren op de weg.

 • Hoe 13 miljoen euro in rook opging door debacle digitaal jeugddossier

  Te hoge ambities, een onervaren ict-leverancier en te weinig speelruimte op het gebied van tijd en geld. Het zijn de ingrediënten voor een financiële tragedie voor de GGD’en regio Utrecht, Hollands Noorden en Twente, die gezamenlijk een digitaal jeugddossier wilden laten ontwikkelen.

 • Uitnodiging KNMG Artsen Onderzoek: Vroegsignalering alcoholproblematiek

  Het zo vroeg mogelijk signaleren van alcoholproblematiek is belangrijk om mensen effectief te helpen en op tijd door te verwijzen. Om jou als arts hierin te ondersteunen willen wij inzicht verwerven in jouw kennis, houding en bereidheid om alcohol in de spreekkamer ter sprake te brengen. Voor dit onderzoek werkt de KNMG samen met Tranzo, Tilburg University, die o.a. de Landelijke Werkgroep Tweedelijn trekt, vanuit het Samenwerkingsverband Vroegsignalering Alcoholproblematiek.

 • Kuipers grijpt in: snellere aanvraag transformatiegeld

  Demissionair minister Kuipers van VWS gaat de aanvraagprocedure voor de transformatiegelden versnellen. Ook kan een zorgpartij na goedkeuring voor de snelle toets binnenkort meteen een deel van het aangevraagde geld krijgen om - in afwachting van de definitieve goedkeuring - alvast te beginnen.

 • Deskundige vrijwilligers ondersteunen patiënt en naaste in laatste levensfase

  Als mensen in de laatste levensfase thuis verblijven, vraagt dat veel van de omgeving. Hulp van vrijwilligers kan dan van enorme waarde zijn. Voor de patiënt zelf, maar zeker ook voor de mantelzorgers.