UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Huiselijk geweld en kindermishandeling signaleren met Het Kompas

Integraal Werken in de Wijk ontwikkelde het Kompas, een hulpmiddel voor professionals bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling. Het Kompas brengt signalen, risicofactoren en beschermende factoren stelselmatig in kaart. Op basis van die inzichten kan de professional vermoedens concreet maken en besluiten om wel of geen melding te doen bij Veilig Thuis. Het Kompas volgt de stappen van de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit meldt het Nederlands Jeugdinstituut. 


  » Volledige artikel

meer nieuws