UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

'Ex-zorgverleners bij betere voorwaarden niet vaak terug'

Naar schatting 240.000 mensen die eerder in de zorg of de welzijnssector werkten zouden er "misschien" wel weer aan de slag willen als de voorwaarden beter zouden zijn en het werk passender. Het komt globaal neer op een kwart van alle vertrekkers. Dat concludeert Pensioenfonds Zorg en Welzijn op basis van een representatieve steekproef van ruim 2.800 ex-medewerkers van 18 tot en met 67 jaar. Bij ex-medewerkers van boven de vijftig is er minder animo dan onder degenen die jonger zijn.


  » Volledige artikel

meer nieuws