UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Hoe kunnen verzekerden invloed uitoefenen op beleid zorgverzekeraars?

Sinds de Wet Verzekerdeninvloed op 1 januari 2021 inging, voldoen zorgverzekeraars hier bijna allemaal aan. Er liggen inspraakregelingen en er is een verzekerdengraad ingesteld. Maar veel verzekerden weten niet wat hun mogelijkheden zijn bij het uitoefenen van invloed op het beleid van zorgverzekeraars. De vraag die hen en bij verzekerdenraden en koepelorganisaties speelt is: in hoeverre is de wetswijziging doeltreffend? Dit meldt Nivel. 


  » Volledige artikel

meer nieuws