UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

KNMG benadrukt belang van toegankelijke en goede abortuszorg  

De KNMG heeft gereageerd op het wetsvoorstel 'Abortus is zorg' dat door GroenLinks-PvdA ter internetconsultatie is voorgelegd. Hoewel de KNMG openstaat voor een andere juridische inbedding van abortuszorg, biedt het huidige voorstel onvoldoende zekerheid voor zwangeren en artsen en daarom kunnen we geen steun uitspreken voor dit wetsvoorstel.


  » Volledige artikel

meer nieuws