UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Ernstig artsentekort buiten ziekenhuizen bedreigt volksgezondheid

De tekorten aan artsen die buiten het ziekenhuis werken, zijn zo groot dat ze een bedreiging vormen voor de volksgezondheid. Dat staat in het document Actieplannen - Meer Extramurale Artsen van een werkgroep, in opdracht van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en artsenfederatie KNMG. 


  » Volledige artikel

meer nieuws