UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Drie randvoorwaarden om samenwerking te verbeteren

Ondanks alle zorg- en welzijnsakkoorden komt samenwerking nog onvoldoende van de grond. Om bestuurders, toezichthouders en medezeggenschap op weg te helpen, lanceert Toezicht Sociaal Domein (TSD) een gespreksleidraad.


  » Volledige artikel

meer nieuws