UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Regelgeving kostprijsmodel medisch-specialistische zorg aangepast

Voor het vaststellen van de tarieven binnen de medisch-specialistische zorg vraagt de NZa jaarlijks kostprijzen op aan zorgaanbieders  » Volledige artikel

meer nieuws