UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Kabinet herziet standpunt over Draaiboek

Het kabinet heeft haar standpunt heroverwogen en steunt alsnog het Draaiboek ‘Triage op basis van niet-medische overwegingen voor IC-opname ten tijde van fase 3 in de COVID-19 pandemie’. Tijdens het debat van dinsdag 5 januari sprak een brede Kamermeerderheid vertrouwen uit in de opstellers van het Draaiboek en verzocht het kabinet haar standpunt te heroverwegen.


  » Volledige artikel

meer nieuws