UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Verscherpt toezicht voor ggz-aanbieder Compass verder uitgebreid

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) breidt het in oktober 2021 ingestelde verscherpte toezicht bij ggz-aanbieder Compass uit. Compass biedt opvang en hulp aan mensen met psychiatrische en psychosociale problemen. De dossiervoering en het daarin beschreven professioneel handelen is onvoldoende zorgvuldig. Dit kan leiden tot kwalitatief onvoldoende en onveilige behandeling aan deze kwetsbare doelgroep. Zonder uitbreiding van het verscherpte toezicht heeft de inspectie onvoldoende vertrouwen dat de bestuurder de noodzakelijke verbeteringen doorvoert. Dit meldt IGJ. 


  » Volledige artikel

meer nieuws