UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Ieder(in) tegen voorgenomen wijziging Huisvestingswet

Het is voor mensen met een beperking of chronische ziekte lastig om een betaalbare, toegankelijke woning te vinden. Een voorgenomen wetswijziging die nu ter consultatie voorligt en waardoor gemeenten aan bepaalde beroepsgroepen voorrang kunnen geven voor sociale huurwoningen maakt dat hun kansen nog verder afnemen. Dat is volgens Ieder(in) onwenselijk die er daarom voor pleit om deze wetswijziging niet door te voeren. Dit meldt Ieder(in). 


  » Volledige artikel

meer nieuws