UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

'Zelfevaluatie Palliatieve Zorg' bruikbaar in verstandelijk-gehandicaptenzorg

Het instrument ‘Zelfevaluatie Palliatieve Zorg’, in 2018 ontwikkeld door het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) en netwerkorganisatie palliatieve zorg Stichting Fibula, biedt inzicht in de geboden palliatieve zorg, het palliatieve zorgbeleid en verbetermogelijkheden binnen zorgorganisaties. Het instrument blijkt ook goed bruikbaar te zijn in de verstandelijk-gehandicaptenzorg, maar vereist wel een aangepaste manier van kijken naar die zorg. Dit is de belangrijkste conclusie van onderzoek van het Nivel, waarin de Zelfevaluaties van tien zorgorganisaties voor mensen met een verstandelijke beperking onder de loep werden genomen. Dat meldt Nivel. 


  » Volledige artikel

meer nieuws