UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Stamcelgentherapie voor het eerst in Nederland succesvol toegepast

De behandelde patiënt is een baby van nog maar een paar maanden oud met de afweerziekte Severe Combined Immunodeficiency (SCID)  » Volledige artikel

meer nieuws