UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Toeslagenaffaire heeft vooral veel eenoudergezinnen getroffen

De toeslagenaffaire heeft vooral veel eenoudergezinnen getroffen, veel gezinnen met een migratieachtergrond en veel gezinnen met een laag inkomen. Dat blijkt uit gegevens die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft verzameld in opdracht van de Inspectie Justitie en Veiligheid. De Inspectie JenV onderzoekt nu verder waarom gezinnen die slachtoffer zijn van de kinderopvangtoeslagaffaire te maken hebben gekregen met kinderbeschermingsmaatregelen. Zij publiceert vandaag de opzet hiervoor. Zij wil nagaan of en hoe het falen van de overheid in de toeslagenaffaire doorwerkte in de jeugdbescherming. Dat meldt het ministerie van Justitie en Veiligheid.


  » Volledige artikel

meer nieuws