UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

'Kabinet moet nu maatregelen treffen om mensen met een beperking te helpen'

Heel veel mensen met een beperking of chronische ziekte kampen al jaren met financiële problemen en een gebrek aan bestaanszekerheid. Het leidt tot stress, verergering van gezondheidsklachten en gevoelens van uitzichtloosheid. De leefsituatie van mensen met een beperking is nog verder verslechterd door de sterk oplopende prijzen. De energiemaatregelen die het kabinet wil nemen, helpen wel maar zijn niet voldoende voor mensen die vanwege hun beperking of chronische ziekte onvermijdbare extra energiekosten hebben. Ieder(in) stelt daarom vijf noodmaatregelen voor om de ergste nood - ook voor  dit jaar - te lenigen. Dit meldt Ieder(in). 


  » Volledige artikel

meer nieuws