UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

VR-interventie is effectief tegen post-ic-syndroom

Een interventie met virtual reality kan de psychische klachten na opname op de intensive care verminderen. Een vervolgstudie in tien ziekenhuizen, geïnitieerd vanuit het Erasmus MC, moet het definitieve effect aantonen. Zowel de patiënten als hun familie en naasten zijn wel al positief over het programma HORIZON-IC.


  » Volledige artikel

meer nieuws