UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Mentale gezondheid onder druk, maar weinig en versnipperde maatregelen

Dinsdagmiddag 20 september sprak Willem-Alexander op Prinsjesdag de Troonrede uit en presenteerde het kabinet de Miljoenennota. Wat MIND opvalt is dat aandacht voor mentale gezondheid grotendeels in de Troonrede ontbrak. Terwijl dit onderwerp de volle aandacht verdient van Kabinet, beleidsmakers bij de ministeries en van onze volksvertegenwoordigers. Juist nú. De druk op mensen en de maatschappij is hoog. Er zijn vele zorgen en spanningen vanwege crises die mensen persoonlijk raken. Hoge kosten, schulden en onzekerheden leiden tot stress. Juist nu moeten we ervoor zorgen dat klachten niet verder oplopen en mensen op tijd passende zorg krijgen. En dat mentale gezondheid in de verschillende departementale begrotingen een stevige plek heeft. Maar de beperkte en versnipperde subsidiepotjes voor preventie die hiervoor in de Miljoenennota staan, gaan die ambities niet realiseren.


  » Volledige artikel

meer nieuws