UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

'Vergoed eerste medicijn voor erfelijke ziekte MLD onder voorwaarden'

Zorginstituut Nederland adviseert minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid om de gentherapie Libmeldy alleen onder voorwaarden te vergoeden uit het basispakket van de zorgverzekering. Het middel kan kinderen met de ernstige stofwisselingziekte MLD genezen. Het gaat om kinderen die nog geen symptomen van de ziekte hebben. Er bestaan nog geen andere medicijnen voor MLD. Maar Libmeldy is duur en de effecten op de lange termijn zijn nog onzeker. Dit meldt Zorginstituut Nederland.


  » Volledige artikel

meer nieuws