UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Uitkomsten dialoog samenwerking Raad Kinderbescherming en volwassenen-ggz

Goed samenwerken als het gaat om kinderen die in hun ontwikkeling worden bedreigd en te maken krijgen met Justitie is ontzettend belangrijk. De Raad voor de Kinderbescherming (RvdK) is daarom voortdurend in gesprek met verschillende partners. Zo vond er in de zomer 2022 een dialoogsessie plaats met het Waardenetwerk Gezond opgroeien van de Nederlandse (volwassenen) geestelijke gezondheidszorg (ggz). Hierbij stond de vraag centraal: Hoe kunnen de RvdK en ggz hun samenwerking zodanig inrichten, dat het kind altijd wordt beschermd en ondersteund en er tegelijkertijd oog is voor het ouderschap en de herstelmogelijkheden daarin? Dat meldt de Raad voor de Kinderbescherming.


  » Volledige artikel

meer nieuws