UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Oplossing nodig voor degenen die energierekening niet meer kunnen betalen

Er moet snel een oplossing komen voor de mensen met een beperking of chronische ziekte die te maken hebben met elektrische hulpmiddelen, medische apparatuur en zorggerelateerde stookkosten. Zij dreigen de energierekening niet meer te kunnen betalen en financieel in de problemen te komen. Het voorgestelde energieplafond van het kabinet is voor hen geen toereikende oplossing. Ieder(in) heeft middels een brief aan de Tweede Kamer aandacht gevraagd voor deze mensen. En ook voor de mensen die wonen in woongroepen. Deze week wordt er in verschillende debatten over dit onderwerp gesproken. Dat meldt Ieder(in). 


  » Volledige artikel

meer nieuws