UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Ook zorgbestuurders kunnen persoonlijk aansprakelijk zijn

Bij juridische aansprakelijkheid maken we onderscheid tussen 4 soorten: civielrechtelijke aansprakelijkheid tuchtrechtelijke aansprakelijkheid bestuursrechtelijke aansprakelijkheid strafrechtelijke aansprakelijkheid Voor elk type gelden andere omstandigheden waarin een zorgbestuurder persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld. In het whitepaper ‘Persoonlijke aansprakelijkheid van zorgbestuurders’ brengen we voor deze rechtsgebieden de risico’s in kaart en leggen we uit hoe u deze minimaliseert […]


  » Volledige artikel

meer nieuws