UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Kosten langdurige zorg bijna met 9 procent omhoog, vooral door instroom ggz

Op 1 januari 2021 hadden 324.000 Nederlanders recht op langdurige zorg. Dit aantal steeg tot meer dan 340.000 eind 2021. De kosten van onze langdurige zorg stegen in 2021 met 8,9 procent tot 28,4 miljard euro. Dit zijn zorgkosten, subsidies van het Zorginstituut Nederland en de beheerskosten die de Wlz-uitvoerders maken voor de uitvoering van de Wlz. Sinds de invoering van de Wlz stijgen de uitgaven constant, vooral door het stijgende aantal indicaties. In 2021 was deze stijging sterker door de instroom van ggz-cliënten in de Wlz. Dit meldt de Nederlandse Zorgautoriteit.


  » Volledige artikel

meer nieuws