UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Herzien: KNMG-richtlijn Omgaan met medische gegevens  

Doorbreking beroepsgeheim, gegevensverstrekking aan instanties, afgeven geneeskundige verklaring en meer. Lees het in deze herziene richtlijn.


  » Volledige artikel

meer nieuws