UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Oncoloog Hans Nijman is kwartiermaker netwerk- en expertzorg kanker

Oncoloog Hans Nijman is per 1 december 2022 door Zorginstituut Nederland aangesteld als kwartiermaker om een plan van aanpak te maken voor de verdere ontwikkeling van netwerk- en expertzorg voor mensen met kanker. Dit plan is in april 2023 klaar en wordt opgesteld in nauwe samenwerking met zorgprofessionals, patiëntenverenigingen, zorgverzekeraars en kennisinstellingen. Leidend hierbij zijn de afspraken van het Integraal Zorgakkoord en de twaalf knelpunten en oplossingsrichtingen uit het Signalement Passende zorg voor mensen met kanker; netwerk- en expertzorg van Zorginstituut Nederland. Dit meldt Zorginstituut Nederland.


  » Volledige artikel

meer nieuws