UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Inperking vrije artsenkeuze heeft nu al ernstige gevolgen voor ggz-patiënten

In het Integraal Zorg Akkoord, dat MIND niet ondertekende, staan afspraken om meer te sturen op contractering van de zorg  » Volledige artikel

meer nieuws