UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Inspecties passen werkwijze aan tijdens werkonderbreking jeugdbescherming

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd en Inspectie Justitie en Veiligheid passen bij hoge uitzondering hun werkwijze tijdelijk aan bij de verplichte meldingen van de jeugdbescherming en de jeugdreclassering. Vanwege de tijdelijke werkonderbreking bij de Gecertificeerde Instellingen (GI’s) zijn de inspecties terughoudend in het (laten) onderzoeken van calamiteiten en geweldsincidenten. Dit schrijven de inspecties in een reactie aan de GI’s. Day meldt de Inspectie Justitie en Veiligheid. 


  » Volledige artikel

meer nieuws