UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

De geneeskundig specialist van 2035 is een generalist en waar nodig een subspecialist

Complexe vraagstukken vragen om onorthodoxe oplossingen. De eerste ‘houtskoolschets’ van het CGS gaat uit van een compleet andere benadering.


  » Volledige artikel

meer nieuws