UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Over nieuwe dure geneesmiddelen worden prijsonderhandelingen gevoerd

In het onlangs met veel zorgpartijen afgesloten Integraal Zorg Akkoord (IZA) is afgesproken dat de zorg toegankelijk en betaalbaar moet blijven  » Volledige artikel

meer nieuws