UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Eerste stappen in implementatie veldnorm evenementenzorg zijn gezet

De eerste stappen in de implementatie van de veldnorm evenementenzorg zijn gezet. Om de kwaliteit van de zorg op evenementen verder te verbeteren is een gestandaardiseerde manier van werken in de hele keten nodig. Dit blijkt uit inspectiebezoeken van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) aan evenementen, meldt de IGJ. 


  » Volledige artikel

meer nieuws