UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Expert: Huiselijk geweld niet alleen bestraffen, ook behandelen

In de gemeente Rotterdam is het hoge aantal dodelijke slachtoffers door huiselijk geweld aanleiding om een officier van justitie zich enkel en alleen te laten wijden aan zaken van huiselijk geweld. Marieke Zeeman, orthopedagoog en traumabehandelaar in gezinnen met huiselijk geweld, vind dit een goed initiatief, maar waarschuwd voor een eenzijdige aanpak. Ze stelt dat voor een effectieve aanpak van huiselijk geweld er niet alleen moet worden ingezet op bestraffen, maar vooral ook op behandelen. 


  » Volledige artikel

meer nieuws