UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

De norm wordt inclusief onderwijs

Inclusief onderwijs moet een combinatie zijn van het beste uit het speciaal onderwijs en het beste uit het regulier onderwijs



  » Volledige artikel

meer nieuws