UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Nieuw experiment NZa moet administratiedruk zorgpersoneel verlagen

Zorgaanbieders krijgen ruimte om te experimenteren met een andere manier van verantwoorden van de geleverde zorg in de Wet langdurige zorg (Wlz) Dit maakt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) mogelijk met de beleidsregel Zinnig en Simpel Verantwoorden. Het doel is om zorgverleners meer tijd te laten besteden aan zorg in plaats van registratie en administratie. Dit meldt de NZa. 


  » Volledige artikel

meer nieuws