UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

‘Proactieve zorgplanning gebeurt nog te weinig in de palliatieve zorg’

In het Amphia Ziekenhuis organiseert een team, bestaande uit twaalf professionals uit het ziekenhuis en vier artsen uit de eerste lijn, palliatieve zorg om de patiënt heen. Een ‘proactieve zorgplanning’ leidt tot een plan voor begeleiding op de vier dimensies van palliatieve zorg: lichamelijk, psychisch, sociaal en zingeving. 


  » Volledige artikel

meer nieuws