UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Passende zorg voor kwetsbare ouderen: niet behandelen is ook een optie

Bijna de helft van de opgenomen patiënten in het Radboudumc is kwetsbaar en kampt met multimorbiditeit in combinatie met psychische problematiek én complexe gezondheidsfactoren. Om over- en onderbehandeling te voorkomen en multidisciplinair te werken, heeft het Nijmeegse umc het centrum voor geïntegreerde zorg opgericht. Tijdens het Zorgvisie-congres Passende zorg deelde medisch directeur Yvonne Schoon de geleerde lessen.


  » Volledige artikel

meer nieuws