UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Gezamenlijke aanpak om tekorten extramurale artsen op te lossen

Een breed samenwerkingsverband lanceert 'Actieplannen Meer Extramurale Artsen' om dreigende tekorten aan artsen buiten ziekenhuizen aan te pakken.


  » Volledige artikel

meer nieuws