UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Verkennend onderzoek naar vervalsing zorgdiploma's

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) doet samen met de Onderwijsinspectie onderzoek naar fraude tijdens zorgopleidingen en stages, en naar vervalsing van diploma’s. Ook gaat het verkennend onderzoek over de rol van onbetrouwbare bemiddelingsbureaus en trajecten voor Erkenning van Verworden Competenties (ECV). Omdat er tijdens mbo-stages ook sprake blijkt te zijn van frauduleuze gevallen, ondersteunt de Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) beide inspecties bij de verkenning. Dit meldt Skipr.


  » Volledige artikel

meer nieuws