UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Hoger percentage jongeren in JOGG-wijken dan in wijken zonder JOGG

Volgens een analyse van het RIVM heeft de JOGG-aanpak, die in 2015 in Nederland is ingevoerd, tot nu toe nauwelijks bijgedragen aan het verminderen van overgewicht onder jongeren en het stimuleren van beweging. In wijken waar ze werken met Jongeren Op Gezond Gewicht blijken zelfs meer kinderen en jongeren met overgewicht te wonen dan in wijken die deze aanpak niet hanteren. Dit meldt Binnenlands Bestuur.


  » Volledige artikel

meer nieuws