UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Meer Tijd voor de Patient per 2025 structureel basiszorg huisartsen

Vanaf 1 januari 2025 is Meer Tijd voor de Patiënt (MTVP) structureel verankerd in de basiszorg van huisartsen. Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft hiervoor afspraken gemaakt met de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV), InEen en Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen (VPH). De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) komt met een structurele bekostiging voor MTVP. Dit meldt Zorg en Zekerheid. 


  » Volledige artikel

meer nieuws