UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

‘Investeer meer in extra ondersteuning voor thuiswonende ouderen’

Ouderen met een indicatie voor verpleging en verzorging hebben lang niet altijd verpleeghuiszorg nodig. Hierdoor moeten de meest kwetsbare ouderen vaak te lang wachten op een verpleeghuisbed. Zorginstituut Nederland vindt het belangrijk dat er een beter onderscheid wordt gemaakt tussen de meest kwetsbare ouderen voor wie het verpleeghuis bedoeld is en ouderen die bijvoorbeeld met zorg thuis uit kunnen of in een beschutte woonvorm kunnen wonen. Wel zijn hiervoor extra ondersteuningsmogelijkheden nodig, zoals dagbesteding voor thuiswonende ouderen en alternatieve woonvormen, met zorg en ondersteuning. Dit meldt Zorginstituut Nederland.


  » Volledige artikel

meer nieuws