UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Weinig Zorgvisie-lezers hebben vertrouwen in nieuwe bewindspersonen op VWS

De uitslag van de poll van deze week: 88 procent van de respondenten heeft geen vertrouwen in de nieuwe VWS-bewindspersonen Fleur Agema, Vicky Maeijer en Vincent Karremans.


  » Volledige artikel

meer nieuws