UNIT4EuroMoversPC WareESMEPlanning ITSDB GroepOKITENTE NV
HerstelHotel DE KIMErnst&YoungConQuaestorPGGMOKIGulimexVolker WesselsMercuri UrvalIMTECHCapGemini

Waterbeheersing in het Amstel Hotel, in samenwerking met HG Ulfima

Waterbeheersing in het Amstel Hotel, in samenwerking met HG Ulfima

“Falen was geen optie”“Een hotel als het Amstel Hotel is de internationale top. Wij spelen als het ware op Champions League-niveau”. Aan het woord is Raymond Bottenberg, hoofd technische dienst bij het Amstel Hotel in het centrum van onze hoofdstad. “Iedereen die hier werkt spant zich tot het uiterste in om deze kwaliteit te bieden. Dat doen we als team, dat kan ik natuurlijk niet alleen.” 

Partners

Het Amstel Hotel heeft een reputatie te verliezen. “Veiligheid op het gebied van water staat op één. Het grootste probleem wat we tegenkwamen was het vinden van een systeem dat niet alleen conform wet- en regelgeving was, maar ons zekerheid over de kwaliteit van het water bood. Het keuzetraject duurde daarom ook lang, van 2015 tot 2017. Wij proberen op het hoogste niveau te schakelen. Dat lukt ons aardig.”

Bottenberg zocht voor hun waterbeheersing partners die passen bij elkaar en bij het Amstel Hotel. “Of het nu een groot bedrijf is of een kleine onderneming, het gaat me er om dat we samen een team kunnen vormen. Dat we partijen binden die we vertrouwen en die verder kijken dan alleen dat wat moet van de overheid. Partijen die ook willen presteren.”

Via een beurs kwam hij in contact met HG Ulfima en hij was erg gecharmeerd van de technologie achter hun oplossing. HG Ulfima is gespecialiseerd in ultrafiltratiesystemen. Door filters toe te passen met een absolute bacterievang, wordt de veiligheid op het gebied van legionella gegarandeerd. Het HG Ulfima-concept is zo opgezet dat met beperkte middelen een optimale zekerheid gecreëerd kan worden. Zekerheid die nog wordt versterkt doordat de filtratie installaties op afstand (on-site en online) 24/7 bewaakt kunnen worden, waardoor filters tijdig kunnen worden vervangen en eventuele storingen snel, adequaat en tijdig worden verholpen.Spannend

In het Amstel Hotel was een oud ultrafiltratiesysteem met uv-lamp geïnstalleerd. “Dat was aan vernieuwing toe en het hotel is op zoek gegaan naar de mogelijkheden”, vertelt Pascal Lagrand. Hij is accountmanager bij HG Ulfima. “Het Amstel Hotel heeft meerdere marktpartijen en meerdere technieken bekeken. Ze hebben echt alles onderzocht voordat zij een definitieve beslissing hebben genomen.  Vanaf het eerste contact heef HG Ulfima een grote voorkeur gehad. Dit komt mede door het bewezen  hoogwaardig geavanceerde Ulfima® systeem. In het hotel staat het Ulfima 24/7-online systeem, waarmee wij 24/7 online beheer en bewaking hebben op de locatie Amstel Hotel.” Vergelijkbare Ulfima® systemen staan in ziekenhuizen, zorginstellingen etc. “Hiermee hebben wij onze professionaliteit weten te bewijzen en is na de diversen gesprekken de voorkeur voor ons uitgesproken”.

Het spannendste was voor Lagrand ook het vervangen van het oude systeem. “Doordat het oude systeem wel actief was en nog op zijn plek stond moest deze ruimte gaan maken voor het Ulfima® systeem. De werkzaamheden moesten in samenwerking met het Amstel Hotel en installatiebedrijf J.A. Drost in de nacht uitgevoerd worden. Dit alles met een strakke deadline, zodat er gegarandeerd kon worden dat de hotelgasten hier beperkt overlast van zouden ondervinden en er vroeg in de ochtend weer kwalitatief drinkwater tot hun beschikking zou zijn. HG Ulfima heeft ook hierin zijn professionaliteit getoond, er is vooraf gezamenlijk een goed plan van aanpak opgezet waarin alle werkzaamheden en facetten besproken en op elkaar afgestemd zijn. Dit plan is gehanteerd en door de goede samenwerking zijn alle werkzaamheden vanaf installatiewerk tot en met de inbedrijfstelling van het systeem succesvol binnen de deadline uitgevoerd”

 

Waarborgen

Het systeem dat in het Amstel Hotel aanwezig was, was een analoog systeem, waarbij filters het water schoon hielden. Na verloop van tijd werden de filters teruggespoeld. Voor het nieuwe systeem was het belangrijk dat de waterbeheersing controleerbaar was. “Ik wil weten wat de voordruk is, wat de nadruk is. Ik wil weten wanneer een filter vervuild is of gespoeld moet worden. Dat hoort bij het watermanagement van vandaag de dag. Zo kunnen we de bedrijfszekerheid waarborgen.”

 

De installatie van het Ulfima-systeem was overigens een bijna met militaire precisie uitgevoerde operatie. Tegelijk met die installatie werden namelijk andere installatiedelen verbeterd. Het oude systeem moest zo lang mogelijk actief blijven (en dus ook op dezelfde plek in de kelderruimte). “In principe mag een gast niets merken van bouwwerkzaamheden in ons hotel”, zegt Bottenberg. “Daarom moesten we de volledige klus in de nacht doen. Van één tot vijf uur 's nachts haalden we het water van de leidingen. En omdat onze gasten alleen het allerbeste eisen, was een uitloop van werkzaamheden geen optie. Het moest om 5.00 uur werken. We hebben gasten die zo vroeg onder de douche willen omdat ze anderhalf uur later vertrekken vanaf Schiphol. Falen was geen optie.”

 

 

Bron: Vakblad Legionella (editie: februari 2018)

 

meer nieuws